Quá tải? Quá nản? Quá bội thực thứ để làm đợt này?

Quá nhiều khóa học, quá nhiều cách hướng dẫn vượt qua thời kì khủng hoảng, kêu gọi đóng góp từ thiện hay cơ hội kiếm tiền?

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4f91325b-5fbe-4baa-86a4-ec5be2047c54/Untitled.png

Có khi nào, điều bạn cần

Nếu vậy, bạn có thể sẽ thích Giờ Mở Lòng

Đây là một không gian để mọi người có thể thực hành mở lòng, kết nối và đồng hành trong quá trình sống thật hơn. Series này sẽ vào tối thứ 3, tối thứ 5 2000-2100 và CN 1400-1500 hàng tuần trong tháng 8.

Giờ Mở Lòng sẽ làm được hai chuyện CỰC KÌ TỐT:

Giờ Mở Lòng sẽ rất hợp nếu bạn

(Bạn có thể rủ thêm một vài người bạn của mình nếu phù hợp. Yêu cầu đăng ký trước, để đảm bảo không gian chất lượng thì mỗi buổi giới hạn tối đa 12 người.)

Chúng ta sẽ làm gì?

Cười toe

Cười toe

Mỗi buổi sẽ có một người điều phối chính, đảm bảo cho không gian được rộng mở và thoải mái nhất

30p đầu sẽ là check-in, thực hành lắng lại và chơi trò chơi kết nối để tất cả được hiện diện hơn.